fbpx

Zapisy na Strefę Zero

Witajcie!

Podobnie jak w zeszłym roku jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w 2-dniowej konferencji Strefa Zero, która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca w Dąbrowie Górniczej. Myślimy, że warto wziąć udział w tym wydarzeniu większą grupą osób ze wspólnoty. Koszt konferencji wynosi 129 zł za każdą osobę, jeśli zgłosimy się jako przynajmniej 5-osobowa grupa.

Do 30 kwietnia zbieramy zapisy, a następnie dokonamy grupowego zgłoszenia!

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na stronie STREFY ZERO.

  Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

  1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego są wykorzystywane wyłącznie w celach zapisu na wydarzenie bądź wysyłką newslettera.
  2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
  3. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
  4. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
  5. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją wydarzenia.