fbpx

Nie mam srebra ani złota, ale to co mam to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka mówię ci wstań. (Dz 3,6)

Inicjatywa ewangelizacyjna Bytom Miasto Boga wyrosła z pragnień, by dotrzeć z miłością i Ewangelią do ludzi na ulicy. Inspiracją dla tej służby jest osoba Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Boże w mocy znaków i cudów, zazwyczaj pod gołym niebem. Chcemy w ten sposób wskazać, że rozwiązaniem ogromu problemów, z którymi boryka się Bytom i jego mieszkańcy jest Jezus Chrystus. Początki tej inicjatywy sięgają 2015 roku. Odpowiedzialny za nią w naszej wspólnocie jest Ariel Lubowicz.

Naszym celem jest spotykać się raz w miesiącu w Bytomiu na ul. Dworcowej, aby głosić Słowo Boże, wspólnie modlić się i uwielbiać Boga wraz z przechodniami, którzy będą mieli okazję dowiedzieć się o tym, jak wspaniałego mamy Boga. Nasze ostatnie przed pandemią spotkanie na ulicy odbyło się 16.01.2020 roku. Pandemia spowodowała konieczność ich zawieszenia, ale wracamy!

Z tym dziełem chcemy trafić do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do ludzi bezdomnych i ubogich. Stąd, oprócz modlitwy, niesiemy praktyczną pomoc potrzebującym poprzez wydawanie gorących posiłków, napojów oraz odzieży. Staramy się również pomagać im, na miarę naszych możliwości, w wyjściu z uzależnienia i bezdomności. Naszym marzeniem jest stworzenie w Bytomiu jadłodajni dla potrzebujących oraz ośrodka terapeutycznego, w którym osoby bezdomne mogłyby zacząć życie od nowa.

Głoszenie Słowa

Modlitwa

Wydawanie ubrań

Wydawanie posiłków

Zdajemy sobie sprawę z naszych niewielkich możliwości, ale wierzymy i widzimy, że Bóg błogosławi tej inicjatywie, a nasze działania opieramy na słowach z Ewangelii św. Jana 6, 35 – To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto do Mnie przychodzi, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia. Dlatego, choć po ludzku mamy niewiele, to chcemy dawać to, co mamy, czyli Jezusa Chrystusa, idąc za słowami św. Piotra Dz 3, 6 – Nie mam srebra ani złota, ale to co mam to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka mówię ci wstań.

Obecnie organizacja tego wydarzenia została wstrzymana.

DSC05148 (1)
DSC05119
DSC02990
DSC07288
bmb2
bmb1
previous arrow
next arrow