fbpx

Wieczór Uzdrowienia

Zapraszamy na Wieczór Uzdrowienia który rozpocznie się bezpośrednio po Mszy Świętej parafialnej o 18:00. Następnie będzie się spotkanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, podczas którego jest możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej. Całość kończy się około 21.00 błogosławieństwem. Natomiast posługa indywidualnej modlitwy wstawienniczej trwa tak długo, jak długo jest taka potrzeba. W tym czasie chcemy stawać przed naszym Dobrym Ojcem i prosić Go o uzdrowienie naszego ciała, emocji i duszy.

Jezus zostawił nam obietnicę w Ewangelii Marka: Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. (Mk 16, 17 -18) Więcej o Eucharystii możesz dowiedzieć się na: http://www.snebytom.pl/wp-content/uploads/2015/02/broszura-20.10.2014.pdf