fbpx

Bytom Miasto Boga

15541433471_da798cc33f_zJak co roku prosiliśmy Pana, by pokazał nam gdzie chce nas prowadzić w danym roku formacyjnym jako wspólnotę. Po roku, który poświęcony był uzdrowieniu wewnętrznemu, Pan wyraźnie pokazał, że nadszedł czas, by wyjść i ewangelizować. Odpowiadając na to wezwanie, doszliśmy do wniosku, że  czas by wyjść na ulicę i głosić Ewangelie wszystkim ludziom


Jest to inicjatywa, która ma na celu docierać do ludzi z miłością i Ewangelią tam, gdzie oni są, czyli na ulicy. Inspiracją dla tej misji jest osoba Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Boże w mocy znaków i cudów, zazwyczaj pod gołym niebem.
Naszym pragnieniem jest spotykać się, na początku, w każdą czwartą środę miesiąca w Bytomiu na ul. Dworcowej. Tam wspólnie chcemy się modlić i uwielbiać Boga wraz z przechodniami, którzy będą mieli okazje dowiedzieć się o tym jak wspaniałego mamy Boga. Z tym dziełem chcemy trafić do wszystkich mieszkańców Bytomia a w szczególności do ludzi bezdomnych i ubogich, dlatego też będziemy dla wszystkich potrzebujących wydawać gorące posiłki. Chcemy również posługiwać modlitwą o uzdrowienie, gdyż wierzymy, że Jezus jest żywy i uzdrawia teraz, tak samo jak 2000 lat temu.


Pierwsze spotkanie organizacyjne inicjatywy Bytom Miasto Boga odbędzie się 5.11.2015r. o godz. 20.00 w kościele św. Anny w Bytomiu (dolny kościół). Zapraszamy wszystkich, którzy chcą współtworzyć to dzieło.