Kursy

„Podstawowym narzędziem w posłudze Szkół Nowej Ewangelizacji są kursy. Większość z nich jest stworzona przez J. H. Prado Floresa. Kursy organizowane przez SNE mają zawsze charakter ewangelizacyjny zgodny z misją Kościoła Katolickiego. Prowadzone są tak, jak zachęcał Ojciec Święty Jan Paweł II, w nowy sposób, z nowym zapałem i z wykorzystaniem nowych metod i środków przekazu.
Obecnie na świecie prowadzonych jest kilkadziesiąt różnych kursów. Stanowią one pewną całość, program formacji, duchowego rozwoju chrześcijanina.” (Michał Wójcik, praca mgr)

Prosimy o wpłacenie zaliczki 50 zł z dopiskiem nazwy kursu na konto  38 1050 1230 1000 0090 7617 1256.  Stanowi to warunek przyjęcia na kurs .

W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszelkich informacji udziela odpowiedzialny za dany kurs.

Na kursie niezbędne będą:

– Pismo Święte
– obuwie zmienne
– notatnik
– długopis
-lekarstwa, które są Ci potrzebne