Spotkania modlitewno – formacyjne

Serdecznie chcielibyśmy Cię zaprosić na nasze cotygodniowe spotkania modlitewno – formacyjne! Odbywają się one w każdą niedzielę wg planu:

  • 10:30 Eucharystia
  • 11:30 Kawiarenka
  • 12:15 Ogłoszenia
  • 12:20 Nauczanie
  • 13:00 Modlitwa
  • 14:00 Zakończenie

Spotkania mają charakter otwarty (każdy może przyjść, więc czuj się zaproszony).

Przyjdź i zobacz, że z nami jest dobrze.