Spotkania modlitewno – formacyjne

Serdecznie chcielibyśmy Cię zaprosić na nasze cotygodniowe spotkania modlitewno – formacyjne! Odbywają się one w każdy piątek o godzinie 19.00 w dolnym kościele parafii św. Anny w Bytomiu. Spotkania mają charakter otwarty (każdy może przyjść, więc czuj się zaproszony). Zaczynamy od nauki śpiewu, po czym z wiarą i oczekiwaniem stajemy przed Bogiem na modlitwie uwielbienia, która trwa około godziny. Później jest czas świadectw czyli dzielenia się tym co Bóg uczynił w naszym życiu. Jest to oczywiście w wolności nikt nie będzie Cię przymuszał. Następnie jest krótkie nauczanie biblijne. Na tym kończy się oficjalna część spotkania (około 21.00). Zapraszamy także, na kawiarenkę. Można napić się z nami herbaty, kawy, zjeść ciastko czy kanapki.

Przyjdź i zobacz, że z nami jest dobrze.