Młodzi Na Progu

Jako wspólnota zajmujemy się ewangelizacją młodych. Dokonuje się ona poprzez:

  1. Spotkania formacyjne  w ramach programu Młodzi Na Progu, które przygotowują młodzież w wieku gimnazjalnym do przyjęcia sakramentu Bierzmowania odbywają się co tydzień dla I, II i II klasy gimnazjum we wtorki i czwartki.
  2.  W naszej parafii  zaangażowanych jest ok. 20 animatorów w różnym wieku, większość z nich w przeszłości przeszło program i dołączyło do wspólnoty.
  3. Rekolekcje dla młodych:

Rekolekcje Spotkania  – Przeznaczone są dla młodzieży przed bierzmowaniem. Ich celem jest doświadczenie spotkania z Jezusem i podjęcie świadomej decyzji wiary, zaufania Jezusowi. Są bardzo ważnym elementem programu „Młodzi Na Progu” ponieważ często są momentem przełomowym w całym etapie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Rekolekcje Środowiska –  Przeznaczone są dla młodych, którzy podjęli decyzję wiary i chcą odnaleźć się ze swoją wiarą w różnych środowiskach, w których żyją. Ich celem jest zaproszenie Jezusa jako Mesjasza do codziennych sytuacji swojego życia.

Rekolekcje Królestwa –  Przeznaczone są dla młodych, którzy pragną doświadczenia przezwyciężania z Bogiem trudności i stania się bohaterami na wzór króla Dawida.

Rekolekcje Pasji – 

Rekolekcje Samarytanin – Bóg chce uzdrawiać!  Chcemy w czasie tych rekolekcji wraz z Tobą pozwolić Bogu uzdrawiać nasze życie: nasze serce i ciało.  Ku wolności wyswobodził na Chrystus i tej wolności od choroby, od bolesnych wspomnień i relacji chcemy zakosztować wraz z Tobą!

Letnia Szkoła Ewangelizatora

 

Odpowiedzialną za program Młodzi Na Progu jest Kateryna Bondarenko.

Zapraszamy do śledzenia profilu facebookowego  Młodych oraz strony internetowej http://mlodzinaprogu.pl/