fbpx

Rozpoczęcie formacji 04.09.2015

6287240997_53ff1460da_bWczoraj rozpoczęliśmy oficjalnie nowy rok formacyjny. Po uwielbieniu i świadectwach Michał przedstawił nam kierunek na ten rok. Rozpoczął od pokazania historii przełomu, do którego Pan Bóg nas prowadził. Przypomniał jak Pan skierował do nas słowa:
„Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie” ( Oz 10, 12b), pokazując, że tylko „głodni Boga” mogą Go odnaleźć. Następnie prowadzeni byliśmy przez fragment o Marii i Marcie. Zobaczyliśmy, że Dawca jest ważniejszy od daru i to Jego mamy  poszukiwać. W ubiegłym roku Pan pokazał, że potrzebujemy uzdrowienia. Wcielaliśmy fragment Mk 2, 1 – 11 o paralityku wierząc, że Bóg chce uzdrowienia w każdej sferze naszego życia. Zmieniła się nasza modlitwa, wołamy głośniej, z większą wiarą bo wiemy, że Bóg ma plany pełne pokoju (por. Jr 29,11).

W tym roku pragniemy jeszcze bardziej otworzyć się na Słowo Boże. Michał zachęcał nas abyśmy rozkochali się w Piśmie Świętym bo ono ma moc zmienić nasze życie. Wierzymy, że Bóg chce nauczyć nas wiary opartej na Słowie. On chce wypełniać swoje obietnice bez względu na przeszkody, które są w naszym życiu.

Fragmentem centralnym dla tego roku jest Joz 1, 6 – 9

Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom.  Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.