fbpx

Po spotkaniu formacyjnym

Andrej_Rublëv_001Po raz drugi spotkaliśmy się aby wejść w relację wspólnotową, rozumianą przez nas na dwa sposoby. Po pierwsze, z tą idealną wspólnotą, którą jest Trójca Święta, i tą nieidealną czyli ludzką. Po doświadczeniu miłości Ojca podczas poprzedniej soboty, tym razem skupiliśmy się na Osobie Jezusa. Całość rozpoczęliśmy od Eucharystii. Podczas kazania ks. Tomasz przybliżył nam postać Syna Bożego na ikonie Andrzeja Rublowa szczególnie wymiar Jego ofiary i spotkania.

Kolejnym elementem była konferencja. Jarka. W swoim wprowadzeniu biblijno – teologicznym ukazał nam Syna Bożego, który jest bardzo bliski. Zaznaczył, że w wielu z nas są momenty złamania i bólu, a lekarstwem na to jest proces powrotu do Ojca. Cytatem przewodnim tego nauczania był fragment Hbr 4, 14 – 16.Jarek zwrócił uwagę szczególnie na werset 15, w którym czytamy: „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.”. W mnogości znaczeń poszczególnych słów greckich mogliśmy usłyszeć, że Jezus współczuje (współodczuwa, współcierpi) z nami w naszych słabościach (chorobach, niemocy, osłabnięciu).

Nauczanie Michała rozpoczęło się od krótkiego przypomnienia treści z poprzedniej soboty oraz modlitwa w ciszy. Wśród słów modlitwy najważniejsze wydawały się: „Nie chcę rozumieć, chcę żebyś mnie przytulił”.  W swej konferencji Michał mówił o uniżeniu (kenozie) Jezusa, która jest drogą do naszego zbawienia. Podkreślił, że Syn Boży stał się w 100% człowiekiem i dzięki temu Jego ofiara jest idealna. Ważnymi fragmentami w tym nauczaniu były Oz 11,4 i Flp 2,5 – 11.
Kolejnym elementem soboty był czas uzdrowienia, w którym biorąc przykład z centralnego fragmentu naszego roku prosiliśmy o uzdrowienie z paraliżu (choroby, niemocy, trudności, grzechu) naszych braci i sióstr. Całość odbywała się w 5-osobowych grupkach dzielenia, na wzór Mk 2, 1 – 11 aby czterech przyniosło jednego. Wnioskując po świadectwach dla wieli z nas był to najważniejszy czas, który zaowocował zmianami, decyzjami, uzdrowieniem.

Spotkanie zakończyliśmy czasem uwielbienia Boga za wielkie rzeczy które czynił.

 Następne spotkanie odbędzie się w wigilię Zesłania Ducha Świętego tj. 23 maja 2015.