fbpx

Po sobocie formacyjnej

8750321716_42f4b313e5_zW sobotę 20.06.2015 odbyła się ostatnia sobota formacyjna z cyklu „Uzdrowienie przez wspólnotę”. Tym razem skupiliśmy się na Osobie Ducha Świętego.  Prawie miesiąc po Uroczystości Pięćdziesiątnicy po raz kolejny postanowiliśmy pochylić się nad Duchem Świętym.

                Na początek Michał przypomniał nam treści poprzednich spotkań, gdzie skupiliśmy się nad Osobami Ojca i Syna. Najważniejszym elementem tego nauczania był cytat Metropolity Ignatiosa z Laodycei  wypowiedziane w czasie ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 r. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwione. Pokazało nam, że Duch Święty jest naprawdę istotny w życiu chrześcijan.

            Kolejnym elementem było nauczanie Jarka, które było wprowadzeniem teologicznym do nauki o Duchu Świętym. Głoszący opierając się na słowach wielu teologów i ludzi Kościoła przedstawił Trzecią Osobę Trójcy Świętej. Odnosząc się do własnego doświadczenia, mówił, że bez Ducha Świętego nic nie potrafimy. Jarek podkreślił dwojaki charakter Ducha.

Z jednej strony jest transcendentny:

 • Potężny
 • Mocny
 • Pokonujący nasze trudności

Z drugiej zaś immanentny:

 • Bliski
 • Czuły
 • Delikatny

Każdy z nas potrzebuje Go na inny sposób.

Żeby nie poprzestać na teorii stanęliśmy na modlitwie prosząc o przyjście Ducha Świętego z mocą, tak jak każdy Go potrzebuje. Bóg czynił naprawdę wielkie rzeczy. Wielu z nas naprawdę doświadczyło Bożej Obecności. To był wspaniały czas uwielbienia.

Po przerwie kawowej konferencję poprowadził nasz pasterz ks. Tomasz Hajok. Mówił o czterech etapach życia wspólnotowego dzieląc się także doświadczeniem swojego życia we wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Poziomy o których wspominał ks. Tomek to:

Odnalezienie:

 • Podobne do zakochania
 • Idealizacja wspólnoty i ludzi
 • Ogromna euforia
 • Brak widocznych wad

Rozczarowanie:

 • Zdenerwowanie różnymi wadami
 • Spadek chęci uczestniczenia w spotkaniach
 • Myśli oskarżające różne osoby we wspólnocie

Przemiana:

 • Pytanie o motywację mojego uczestniczenia
 • Szukanie rozmowy pomocy wyjścia z tej sytuacji
 • Umieranie egoizmu

Akceptacja

 • Przyjęcie wspólnoty taką jaką jest
 • Dobrowolna chęć służby
 • Miłość do ludzi we wspólnocie

 Po tym czasie nastąpiło dzielenie w grupkach, które dla wielu było bardzo owocnym czasem.

Ostatnim elementem spotkania było kończące się o 22 świętowanie, podczas którego odbyło się wiele pięknych, budujących rozmów oraz zabawy.

 O Osobie Ducha Świętego świetnie i w przystępny sposób pisze Maria Miduch w swojej książce Biografia Ducha Świętego

Książkę można zakupić TUTAJ, a jej recenzję W TYM MIEJSCU