fbpx

Formularz Rekolekcje Nadzieja

  Uwagi (tu można podać ilość dzieci, które będą podczas kursu i ich wiek)

  Dziękujemy za zapisanie się na kurs!

  zgłoszenie ważne jest po zapłaceniu zadatku w wysokości 50 zł
  konto: 45 1140 2004 0000 3502 7904 8811
  Dane : Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego
  ul. Toszecka 36a
  44-102 Gliwice
  Tytuł: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia;Rekolekcje Nadzieja, Imię i Nazwisko

  Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snebytom.pl jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

  1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego są wykorzystywane wyłącznie w celach zapisu na wydarzenie bądź wysyłką newslettera.
  2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
  3. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
  4. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
  5. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją wydarzenia.
  6. Zgadzam się na utrwalanie i przetwarzanie mojego wizerunku na stronie wspólnoty snebytom.pl oraz portalach społecznościowych w celu szerzenia treści ewangelizacyjnych.