Formacja

Rok formacji liczymy od 1 września do 31 sierpnia. W centrum wspólnoty jest Jezus i Jego Słowo, dlatego podstawą formacji ewangelizatorów jest budowanie relacji z Nim i Jego Słowem. Prosimy Pana, by pokazał nam gdzie chce nas prowadzić w danym roku formacyjnym jako wspólnotę. Każdy rok formacji ma swój jasno określony kierunek, jak wierzymy dany nam przez Pana oraz centralny fragment biblijny, który nadaje ten kierunek i prowadzi nas przez cały rok. W tym roku tym kierunkiem jest poznanie Kościoła katolickiego, a fragmentem biblijnym Mt 16, 18-19:  Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie» . Pomagać nam będzie także punkt 181 z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Wiara jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących. „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę” (Św. Cyprian, De catholicae unitate Ecclesiae: PL 4, 503 A).