Formacja

Rok formacji liczymy od 1 września do 31 sierpnia. W centrum wspólnoty jest Jezus i Jego Słowo, dlatego podstawą formacji ewangelizatorów jest budowanie relacji z Nim i Jego Słowem. Prosimy Pana, by pokazał nam gdzie chce nas prowadzić w danym roku formacyjnym jako wspólnotę. Każdy rok formacji ma swój jasno określony kierunek, jak wierzymy dany nam przez Pana oraz centralny fragment biblijny, który nadaje ten kierunek i prowadzi nas przez cały rok. W tym roku tym skupiamy się na życiu wspólnoty. Towarzyszyć nam będzie fragment biblijny Mt 7,12 „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.”

Podstawowa

Na formację podstawową SNE składa się:

 • Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii
 • Raz w miesiącu korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania
 • Dzienna modlitwa osobista oparta na Bożym Słowie
 • Prowadzenie dziennika spotkania
 • Uczestnictwo w piątkowych spotkaniach modlitewno – formacyjnych składających się z:
  – modlitwa wspólnotowa
  – głoszenie Bożego Słowa ( możliwość odsłuchania wygłoszonego słowa na skrzynce wspólnotowej)
  – proroctwa, poznania , obrazy wypowiadane w trakcie spotkania bardzo często
  przesiąknięte Bożym Słowem ( są nagrywane i przepisywane dostępne na skrzynce wspólnotowej)
  – świadectwa
  – słowo lidera
  – Kawiarenka – cel tej części spotkania to budowanie relacji

Dodatkowo

Oprócz podstawowej formacji istnieją także inne możliwości rozwoju:

 • Raz w miesiącu Wieczór Uzdrowienia i Mocy
 • Rekolekcje wspólnotowe odbywają się w jeden weekend w roku.
 • Kursy
 • Rekolekcje np. pasji, małżeńskie, ignacjańskie, dla narzeczonych, itd…..
 • Czuwanie na Zesłanie Ducha Świętego
 • Imprezy integracyjne ( np. sylwester wspólnotowy)
 • Wspólne uczestnictwo w liturgii Wielkiej Soboty połączone ze spotkaniem modlitewnym i świętowaniem wspólnotowym.