Formacja

Rok formacji liczymy od 1 września do 31 sierpnia. W centrum wspólnoty jest Jezus i Jego Słowo, dlatego podstawą formacji ewangelizatorów jest budowanie relacji z Nim i Jego Słowem. Prosimy Pana, by pokazał nam gdzie chce nas prowadzić w danym roku formacyjnym jako wspólnotę. Każdy rok formacji ma swój jasno określony kierunek, jak wierzymy dany nam przez Pana oraz centralny fragment biblijny, który nadaje ten kierunek i prowadzi nas przez cały rok. W tym roku tym skupiamy się na małżeństwie i rodzinie. Towarzyszyć nam będzie fragment biblijny Rdz 1,27 „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.”

Podstawowa

Na formację podstawową SNE składa się:

 • Raz w miesiącu korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania
 • Dzienna modlitwa osobista oparta na Bożym Słowie
 • Prowadzenie dziennika spotkania
 • Uczestnictwo w niedzielnych spotkaniach modlitewno – formacyjnych odbywającej się wg planu:
 • 10:30 Eucharystia
 • 11:30 Kawiarenka
 • 12:15 Ogłoszenia
 • 12:20 Nauczanie
 • 13:00 Modlitwa
 • 14:00 Zakończenie

Dodatkowo

Oprócz podstawowej formacji istnieją także inne możliwości rozwoju:

 • Raz w miesiącu Wieczór Uzdrowienia i Mocy
 • Rekolekcje wspólnotowe odbywają się w jeden weekend w roku.
 • Kursy
 • Rekolekcje np. pasji, małżeńskie, ignacjańskie, dla narzeczonych, itd…..
 • Czuwanie na Zesłanie Ducha Świętego
 • Imprezy integracyjne ( np. sylwester wspólnotowy)
 • Wspólne uczestnictwo w liturgii Wielkiej Soboty połączone ze spotkaniem modlitewnym i świętowaniem wspólnotowym.