O nas

Szkoła Nowej Ewangelizacji ma jasno określony cel i misje . Są one jasno przedstawione w dokumencie ‘’Projekt Pastoralny SESA’’ W SNE Jezusa Zmartwychwstałego – Bytom Rozbark żyjemy jako wspólnota, która jest miejscem narodzin, życia oraz formacji ewangelizatorów. Rok formacji liczymy od 1 września do 31 sierpnia. W centrum wspólnoty jest Jezus i Jego Słowo, dlatego podstawą formacji ewangelizatorów jest budowanie relacji z Nim i Jego Słowem. Prosimy Pana, by pokazał nam gdzie chce nas prowadzić w danym roku formacyjnym jako wspólnotę. Każdy rok formacji ma swój jasno określony kierunek, jak wierzymy dany nam przez Pana oraz centralny fragment biblijny, który nadaje ten kierunek i prowadzi nas przez cały rok. W tym roku tym kierunkiem jest poznanie Kościoła katolickiego, a fragmentem biblijnym Mt 16,18-19. Dodatkowo towarzyszy nam punkt 181 z Katechizmu Kościoła Katolickiego.