Bytom Miasto Boga

13221706_1079132388820362_218000796631385937_n Bytom Miasto Boga to inicjatywa ewangelizacyjna, która ma na celu docierać do ludzi z miłością i Ewangelią tam, gdzie oni są, czyli na ulicy. Inspiracją dla tej służby jest osoba Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Boże w mocy znaków i cudów, zazwyczaj pod gołym niebem. Chcemy w ten sposób wskazać, że rozwiązaniem ogromu problemów, z którymi boryka się Bytom i jego mieszkańcy jest Jezus Chrystus.

Naszym celem jest spotykać się raz w miesiącu w Bytomiu na ul. Dworcowej (od strony dworca PKP), aby głosić Słowo Boże, wspólnie modlić się i uwielbiać Boga wraz z przechodniami, którzy będą mieli okazje dowiedzieć się o tym jak wspaniałego mamy Boga.

Z tym dziełem chcemy trafić do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do ludzi bezdomnych i ubogich. W tym celu oprócz modlitwy, niesiemy praktyczną pomoc potrzebującym poprzez wydawanie gorących posiłków i napojów oraz odzieży. Staramy się również pomagać im, na miarę naszych możliwości, w wyjściu z uzależnienia i bezdomności. Naszym marzeniem jest stworzenie w Bytomiu jadłodajni dla potrzebujących oraz ośrodka terapeutycznego, którym osoby bezdomne mogłyby zacząć życie od nowa.

Początkowo spotkania odbywały się w środy, jednak od września br. jako Wspólnota SNE Bytom zadecydowaliśmy, że w każdy drugi piątek miesiąca przenosimy nasze spotkanie modlitewno-formacyjne na ulicę Dworcową.

Zdajemy sobie sprawę z naszych niewielkich możliwości ale wierzymy i widzimy, że Bóg błogosławi tej inicjatywie a nasze działania opieramy na słowach z Ewangelii św. Jana 6, 35 – To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto do mnie przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia.

Dlatego choć po ludzku mamy niewiele to chcemy dawać to co mamy czyli Jezusa Chrystusa idąc za słowami św. Piotra Dz 3, 6 – Nie mam srebra ani złota ale to co mam to ci daje: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka mówię ci wstań.

Zapraszamy na ul. Dworcową w czwartek 10 października o godz. 18:00

Pozostałe terminy zostaną podane w najbliższym czasie.