SNE JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO BYTOM ROZBARK

Wieczór Uzdrowienia i Mocy 26.05

Zapraszamy na ostatni w tym roku formacyjnym Wieczór Uzdrowienia i Mocy. Wierzymy, że to On, Pan chce być naszym Lekarzem (Wj 15,26). Chcemy modlić się o to aby Bóg przychodził z swoją miłością, która...

Bytom Miasto Boga 12.05 – relacja

W tym miesiącu znów spotkaliśmy się na ulicy Dworcowej. Uwielbialiśmy dobrego Boga, który chce uzdrowienia każdej rzeczywistości w naszym życiu.  W czasie wydarzenia rozdawane były posiłki potrzebującym oraz ubrania, które przynosili przez ostatni czas ludzie....

Spotkanie Bytom Miasto Boga 12.05

Po świątecznej przerwie, ale nadal w atmosferze Zmartwychwstania zapraszamy na spotkanie w ramach inicjatywy Bytom Miasto Boga! Wydarzenie rozpocznie się o 18:00 modlitwą uwielbienia oraz głoszone będzie Słowo Boże. W trakcie spotkania będziemy rozdawać...